Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Giám sát kho"

Warehouse Supervisor

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

Thương lượng | Mới đi làm

- Receipting information about input and output, arranging take a goods or deliver goods
- Reposibility about quatity: input, output, balance.
- Making a plan to input accessory standard: safety, security, 5s.
- Insurance, benefit follow labor code Vietnam currently.

Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Kho bãi Thủ Kho Giám sát kho TP Quy Nhơn

16/11/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-