Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Giám sát kho"

Warehouse Supervisor

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

Thương lượng | Mới đi làm

- Receipting information about input and output, arranging take a goods or deliver goods
- Reposibility about quatity: input, output, balance.
- Making a plan to input accessory standard: safety, security, 5s.
- Insurance, benefit follow labor code Vietnam currently.

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Dệt may/ Da giày, Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Kho bãi Thủ Kho Giám sát kho TP Quy Nhơn

16/10/2017

Giám Sát Kho (Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân)

Công Ty TNHH ADC - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH ADC

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

Mô tả công việc:
- Duy trì hoạt động hàng ngày của hệ thống các kho;
- Đề xuất những thủ tục, quy trình cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động hàng ngày của kho thuận lợi và hiệu quả;
- Thực hiện việc kiểm kê định kỳ, đối chiếu số liệu với các phòng ban liên quan. Đảm bảo sự thống nhất giữa số liệu và thực tế; - Đảm bảo hàng...

Vận chuyển/ Giao thông/ Kho bãi

Kho bãi Vật tư Giám sát kho

14/10/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-