Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Giám sát kho"

Warehouse Leader (Kho 18, ICD Tân cảng, Long bình)

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. - Đồng Nai

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd.

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

- Giám sát kho trong các hoạt động soạn hàng để phân phối sản phẩm
- Đảm bảo báo cáo kịp thời về việc soạn hàng (Picking), bổ sung hàng( Replenishment) , kiểm kê số liệu tồn kho và các hoạt động thường nhật trong kho
- Đảm bảo các số liệu tồn kho luôn được theo dõi và cập nhật
- Giám sát, hướng dẫn công việc cho nhân v...

Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Thành phố Biên Hoà Giám sát kho

23/02/2018

Store & Warehouse Supervisor (CRVC)

Công Ty TNHH Ngói Bê Tông SCG (Việt Nam) - Bình Dương

Công Ty TNHH Ngói Bê Tông SCG (Việt Nam)

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Take care of raw material, spare part & production supply Stores and Finished goods warehouse.
- Achieve high levels of internal and external customer satisfaction through excellence in receiving, identifying, dispatching and assuring quality of goods.
- Measure and report the effectiveness of warehousing activities ...

Vật tư / Mua hàng, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Thị xã Thuận An Kho bãi Giám sát kho Quản lý kho Store Supervisor Bình Dương

23/02/2018

Warehouse Supervisor

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

- Receipting information about input and output, arranging take a goods or deliver goods
- Reposibility about quatity: input, output, balance.
- Making a plan to input accessory standard: safety, security, 5s.
- Insurance, benefit follow labor code Vietnam currently.

Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Giám sát kho Xuất nhập khẩu bình định Thành Phố Quy Nhơn

23/02/2018

Warehouse Supervisor (Kho 21 ICD Tân Cảng Sóng Thần - Bình Dương)

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. - Bình Dương

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd.

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

- Manage all matters within site: Manpower, Material, Equipment, Matters related to site.
- Train, organize and manage the manpower to produce goods regarding to customer’s planning
- Make plan to catch customer requirement and prepare resource
- Set up all process and required technique documents
- Ensure that product...

Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Thị xã Thuận An Giám sát kho

31/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-