Tìm thấy 176 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Giám sát bán hàng"

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Korihome Việt Nam - Thái Nguyên

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21/05/2018

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Thái Bình

Công Ty Cổ Phần Korihome Việt Nam - Thái Bình

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21/05/2018

Giám Sát Bán Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT SÀI - Hồ Chí Minh

Hơn 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21/05/2018

Giám Sát Kinh Doanh (Hà Giang)

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội - Hà Giang

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

21/05/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG BẮC TRUNG BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI SƠN - Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21/05/2018

Sale Supervisor

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI SON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Tỉnh Ninh Thuận)

Công Ty CP Diana Unicharm - Ninh Thuận

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

18/05/2018

Giám Sát Bán Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (KV 7: Sơn La, Hòa Bình)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER - Hòa Bình, Sơn La

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/05/2018

Giám Sát Bán Hàng - kênh Horeca

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG NAM - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/05/2018

Giám Sát Bán Hàng Kênh Tiền Mặt - Khánh Hòa

FE Credit - Khánh Hòa

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

18/05/2018

Giám Sát Bán Hàng Kênh Tiền Mặt - Hà Nội

FE Credit - Hà Nội

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

18/05/2018

Sales Supervisor - Tuyên Quang

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội - Tuyên Quang

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

17/05/2018

Sales Supervisor - Hà Giang

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội - Hà Giang

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

17/05/2018

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Long Xuyên

Coca-Cola Viet Nam - An Giang

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

17/05/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC HẢI PHÒNG

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

16/05/2018

PHỤ TRÁCH KINH DOANH/ SALES MANAGER

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ECO - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Sales Supervisor - Phú Thọ

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội - Phú Thọ

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Sales Supervisor - Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội - Vĩnh Phúc

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Quảng Trị )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Quảng Trị

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Lạng Sơn)

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Lạng Sơn

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-