Tìm thấy 129 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Giám đốc Kinh doanh"

Giám Đốc Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC - Hồ Chí Minh

30,000,000VNĐ - 50,000,000VNĐ | Giám đốc
28/11/2020

Giám Đốc Kinh Doanh (May Mặc)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Giám đốc
27/11/2020

Giám Đốc Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - Hồ Chí Minh

40,000,000VNĐ - 60,000,000VNĐ | Giám đốc
27/11/2020

Giám Đốc Kinh Doanh_Ngành Y Tế

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỸ VĂN - Hồ Chí Minh

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Giám đốc
25/11/2020

[HN] GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG KHU VỰC

Neva Group - Hà Nội

25,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Giám đốc
19/11/2020

[Hà Nam] GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG KHU VỰC

Neva Group - Hà Nam

25,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Giám đốc
19/11/2020

[Ninh Bình] GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG KHU VỰC

Neva Group - Ninh Bình

25,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Giám đốc
19/11/2020

[Thanh Hóa] GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG KHU VỰC

Neva Group - Thanh Hóa

25,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Giám đốc
19/11/2020

[Thái Bình] GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG KHU VỰC

Neva Group - Thái Bình

25,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Giám đốc
19/11/2020

[Hưng Yên] GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG KHU VỰC

Neva Group - Hưng Yên

25,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Giám đốc
19/11/2020

[Nam Định] GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG KHU VỰC

Neva Group - Nam Định

25,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Giám đốc
19/11/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io