Tìm thấy 127 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Giám Đốc"

GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ (CHI NHÁNH HẢI PHÒNG)

J&T EXPRESS - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Giám đốc

21/04/2018

Giám Đốc Tài Chính (Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

4,000USD - 5,000USD | Giám đốc

19/04/2018

GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO

Công ty Gianni Việt Nam - Hà Nội

Cạnh tranh | Giám đốc

19/04/2018

Giám Đốc Marketing

Công Ty CP Dược Phẩm An Hưng - Hà Nội

Thương lượng | Giám đốc

19/04/2018

Giám Đốc Marketing

Công Ty CP Bất Động Sản LinkHouse Miền Trung - Đà Nẵng

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Giám đốc

19/04/2018

Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án

CareerLink’s Client - Hà Nội

50,000,000VNĐ - 60,000,000VNĐ | Giám đốc

19/04/2018

Giám Đốc Dịch Vụ Xe

Công Ty Cổ Phần Sóng Việt - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Giám đốc

17/04/2018

Giám Đốc Kinh Doanh

Công Ty CP Thái Lan Paint - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hà Nội

30,000,000VNĐ - 60,000,000VNĐ | Giám đốc

16/04/2018

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DU LỊCH

HT Vietnam Group - Hà Nội

Hơn 1,500USD | Giám đốc

16/04/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-