Tìm thấy 134 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Giám Đốc"

Trưởng Phòng/Giám Đốc Nhân Sự

Công Ty TNHH Kiến Vương - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

22/06/2018

GIÁM ĐỐC MARKETING

Công Ty CP Vật Tư Khoa Học Biomedic - Hà Nội

30,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Giám đốc

21/06/2018

Giám Đốc Xưởng May

CareerLink’s Client - Hà Nội

15,000,000VNĐ | Giám đốc

21/06/2018

Giám đốc Marketing

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Weldcom - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Giám đốc

21/06/2018

GIÁM ĐỐC MARKETING

Công Ty CP Bất Động Sản LinkHouse Miền Trung - Đà Nẵng

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Giám đốc

21/06/2018

Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án

CareerLink’s Client - Hà Nội

50,000,000VNĐ - 60,000,000VNĐ | Giám đốc

21/06/2018

Giám Đốc Quản Lý Chất Lượng (CQO)

CÔNG TY TNHH VIMAG HÀNG HÓA QUỐC TẾ - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/06/2018

Giám Đốc Dự Án

DD Corporation - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Giám đốc

20/06/2018

Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An - Hồ Chí Minh

20,000,000VNĐ - 50,000,000VNĐ | Quản lý cấp cao

19/06/2018

Giám Đốc Tài Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG VIỆT - Hồ Chí Minh

30,000,000VNĐ - 70,000,000VNĐ | Giám đốc

19/06/2018

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DU LỊCH

HT Vietnam Group - Hà Nội

Hơn 1,500USD | Giám đốc

15/06/2018

Giám Đốc Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER - Hà Nội

Thương lượng | Giám đốc

14/06/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-