Tìm thấy 183 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Giám Đốc"

Giám Đốc Tài Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG VIỆT - Hồ Chí Minh

30,000,000VNĐ - 70,000,000VNĐ | Giám đốc

14/12/2018

Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất và Kỹ Thuật (KCN Dầu Giấy - Đồng Nai)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

22,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

13/12/2018

Giám Đốc Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman - Hà Nội

Thương lượng | Giám đốc

12/12/2018

Giám Đốc Miền (KV: Hà Tĩnh)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER - Hà Tĩnh

Thương lượng | Giám đốc

11/12/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-