Tìm thấy 42 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Game"

Việc Làm Hấp Dẫn

Game Master Tiếng Trung

Công ty dịch vụ phiên dịch game Monster - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

19/09/2018

Game Online Programmer (N2 - làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

2,500USD - 4,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

17/09/2018

Game Planner

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,000USD - 1,500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

16/09/2018

Game Developer

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

500USD - 1,500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

16/09/2018

[Đà Nẵng] Senior Game Designer

Gameloft Vietnam - Đà Nẵng

Thương lượng | Nhân viên

12/09/2018

NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING GAME

Vega Corporation - Hà Nội

Hơn 10,000,000VNĐ | Nhân viên

10/09/2018

[Hà Nội] Mobile Game Tester

Gameloft Vietnam - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

30/08/2018

QA Game Tester - Đà Nẵng

Gameloft Vietnam - Đà Nẵng

Cạnh tranh | Nhân viên

30/08/2018

[Hà Nội] C++ Programmer

Gameloft Vietnam - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

30/08/2018

[Hà Nội] Game Designer

Gameloft Vietnam - Hà Nội

Thương lượng | Mới đi làm

30/08/2018

C++ Programmer ( Đà Nẵng )

Gameloft Vietnam - Đà Nẵng

Thương lượng | Mới đi làm

30/08/2018

[Da Nang] Project Manager (Game Producer)

GAMELOFT VIETNAM - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

29/08/2018

Nhân Viên Thiết Kế 3DCG (N2- Làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

28/08/2018

Kỹ Sư Cấu Trúc Hạ Tầng (N2- làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

28/08/2018

Lập Trình Viên Phát Triển Game (N2-client side)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

28/08/2018

Lập Trình Viên Phát Triển Game (N2-server side)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

28/08/2018

2D Motion Creator

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

400USD - 1,000USD | Nhân viên

27/08/2018

Programmer (N2-Mobile Game- làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

2,500USD - 4,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

26/08/2018

Game Development Intern (6-month-contract)

Gameloft Vietnam - Hồ Chí Minh

Hơn 5,000,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh

24/08/2018

QA Game Tester

Gameloft Vietnam - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Mới đi làm

24/08/2018

Mobile Game Tester

Gameloft Vietnam - Hồ Chí Minh

Hơn 4,000,000VNĐ | Mới đi làm

24/08/2018

Game Programmer (N2- làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

2,500USD - 4,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

23/08/2018

Technical Support Engineer (N2- Game - làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

2,500USD - 4,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

23/08/2018

Nhân Viên Vận Hành Game

Công Ty Cổ Phần Funtap - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

12/09/2018

Trưởng Dự Án Game

Công Ty Cổ Phần Funtap - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

12/09/2018

GAME DESIGNER

Công Ty Cổ Phần Funtap - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

12/09/2018

GAME ARTIST 3D

Công Ty Cổ Phần Funtap - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

12/09/2018

GAME ARTIST 2D

Công Ty Cổ Phần Funtap - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

12/09/2018

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH GAME

Công Ty Cổ Phần Funtap - Hà Nội

Cạnh tranh | Nhân viên

04/09/2018

GAME ARTIST

Công Ty Cổ Phần Beemob - Hà Nội

400USD - 800USD | Nhân viên

22/08/2018

Game Artist

Công ty TNHH Senspark - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

22/08/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-