Tìm thấy 32 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Game"

NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING GAME

Vega Corporation - Hà Nội

Hơn 10,000,000VNĐ | Nhân viên

13/12/2018

Game Developer

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

500USD - 1,500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

10/12/2018

Game Planner

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,000USD - 1,500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

10/12/2018

2D Motion Creator

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

400USD - 1,000USD | Nhân viên

08/12/2018

[ Đà Nẵng ] Lập Trình Viên Game

Gameloft Vietnam - Đà Nẵng

Thương lượng | Nhân viên

30/11/2018

Nhân Viên Thiết Kế 3DCG (N2- Làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

29/11/2018

Kỹ Sư Cấu Trúc Hạ Tầng (N2- làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

29/11/2018

Lập Trình Viên Phát Triển Game (N2-client side)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

29/11/2018

Lập Trình Viên Phát Triển Game (N2-server side)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

29/11/2018

Programmer (N2-Mobile Game- làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

2,500USD - 4,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

27/11/2018

Game Programmer (N2- làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

2,500USD - 4,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/11/2018

Technical Support Engineer (N2- Game - làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

2,500USD - 4,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/11/2018

Senior Unity Programmer

Gameloft Vietnam - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

22/11/2018

Junior JavaScript Programmer

Gameloft Vietnam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Mới đi làm

22/11/2018

Unity Developer Intern (Creation team)

Gameloft Vietnam - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Sinh viên/ Thực tập sinh

20/11/2018

C++ Programmer

Gameloft Vietnam - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Mới đi làm

20/11/2018

Game Online Programmer (N2 - làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

2,500USD - 4,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/11/2018

TRƯỞNG DỰ ÁN GAME

Công Ty Cổ Phần Funtap - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/12/2018

2D Game Artist

PTT Solution., INC - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

08/12/2018

GAME ARTIST

Công Ty Cổ Phần Beemob - Hà Nội

400USD - 800USD | Nhân viên

23/11/2018

GAME ARTIST 2D

Công Ty Cổ Phần Funtap - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

02/11/2018

GAME DESIGNER

Công Ty Cổ Phần Funtap - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

02/11/2018

Trưởng Dự Án Game

Công Ty Cổ Phần Funtap - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

02/11/2018

Nhân Viên Vận Hành Game

Công Ty Cổ Phần Funtap - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

02/11/2018

GAME ARTIST 3D

Công Ty Cổ Phần Funtap - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

02/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-