Tìm thấy 10 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Kế Toán Trưởng (KCX Tân Thuận -Q7 -Tiếng Nhật ~ N2)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,700USD - 2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng
20/01/2021

LOGISTIC MANAGER

Dan On Foods Corporation - Bình Dương

Hơn 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
19/01/2021

Phó Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hà Nội

30,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/01/2021

Tổng Quản Lý Điều Hành

Công Ty TNHH TM Golden Lotus - Hồ Chí Minh

25,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý cấp cao
13/01/2021

Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Công Nghệ (Công Ty Con)

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
31/12/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io