Tìm thấy 27 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Đồng Tháp"

Tổ Trưởng Chuyền May Làm Việc Tại Đồng Tháp

Fashion Garments 2 Co. Ltd. - Đồng Tháp

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

28/03/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyền May

Fashion Garments 2 Co. Ltd. - Đồng Tháp

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

28/03/2019

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH NÔNG HẢI - Đồng Tháp, Long An

7,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên

16/04/2019

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ( CƠ KHÍ)

CÔNG TY TNHH NHA MÂN - Đồng Tháp

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

11/03/2019

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

CÔNG TY TNHH NHA MÂN - Đồng Tháp

Hơn 4,500,000VNĐ | Nhân viên

11/03/2019

Nhân Viên Thống Kê

Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến - Đồng Tháp

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

11/03/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-