Tìm thấy 1,277 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Điện/ Điện tử"

Trưởng Phòng Hàn Điện ( Công Vụ- Biết Tiếng Hoa )

CÔNG TY TNHH WOODWORTH WOODEN(VN) - Bình Dương, Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 200,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18/07/2016

Nhân Viên Kỹ Thuật Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Hưng Yên

5VNĐ - 7VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/07/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-