Tìm thấy 411 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dệt may / Da giày"

Trưởng Phòng QC - Tiếng Anh Giao Tiếp

CÔNG TY TNHH SNP - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
12/11/2019

Production Planner

Công Ty TNHH Stella Leather Goods - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
12/11/2019

Costing Staff

Công Ty TNHH Stella Leather Goods - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
12/11/2019

Merchandiser

Công Ty TNHH Trang Phục Ngoài Trời CPPC (Việt Nam) - Bình Định

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
12/11/2019

QC Outsourcing Staff

CÔNG TY TNHH ECCO VN - Bình Dương

Cạnh tranh | Nhân viên
12/11/2019

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT MAY MẶC

Công Ty TNHH VN SPORT ACTIVITY - Hồ Chí Minh

14,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
12/11/2019

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT RẬP

Công Ty TNHH Win Brothers - Bình Dương

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
12/11/2019

PHÓ QUẢN ĐỐC XƯỞNG MAY

Công Ty TNHH Win Brothers - Bình Dương

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
12/11/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-