Tìm thấy 474 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dệt may/ Da giày"

Quản Lý Thử Giày Mẫu

Công Ty TNHH Lạc Tỷ - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

19/01/2017

Nhân Viên Khai Thác

Công Ty TNHH Lạc Tỷ - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

19/01/2017

Nhân Viên Báo Giá (Tiếng Anh)

Công Ty TNHH Lạc Tỷ - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

19/01/2017

QA/QC Supervisor (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Tây Ninh

400USD - 800USD | Trưởng nhóm / Giám sát

19/01/2017

Managing Cutting Department

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

18/01/2017

Công Nhân Kiểm Hàng

Fashion Garments 2 Co. Ltd. - Đồng Nai

Thương lượng | Mới đi làm

16/01/2017

Pattern Maker (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Hơn 10,000,000VNĐ | Nhân viên

16/01/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-