Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "dầu nhờn"

Nhân Viên Kinh Doanh ( Dầu Nhờn )

CareerLink’s Client - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tư vấn và phát triển quan hệ với khách hàng.
- Giám sát hoạt động kinh doanh cho từng vùng.
- Lập kế hoạch marketing và quảng bá sản phẩm.
- Báo cáo tình hình kinh doanh cho cấp trên.
- Chi tiết công việc trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Dầu khí / Khoáng sản, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Dầu Khí dầu nhờn

13/02/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-