Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dầu khí / Khoáng sản"

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

CareerLink’s Client - Lâm Đồng

35,000,000VNĐ - 50,000,000VNĐ | Giám đốc
26/08/2019

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ - Bến Đền - Lào Cai

Công ty TNHH Xuân Cầu - Lào Cai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
20/08/2019

MARINE SURVEYOR

SGS Vietnam Ltd. - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
07/08/2019

CHEMICAL ENGINEER

TORRECID VIETNAM CO.,LTD. - Hà Nội, Vĩnh Phúc

Thương lượng | Mới đi làm
30/07/2019

INSPECTOR (Marine)

SGS Vietnam Ltd. - Quảng Ninh

Thương lượng | Nhân viên
30/07/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-