Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Dầu Khí"

Inspector - Oil, Gas & Chemical

SGS Vietnam Ltd. - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

23/10/2018

GIÁM SÁT KINH DOANH

CÔNG TY DẦU NHỜN CALTEX - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

10/10/2018

GIÁM SÁT KINH DOANH TẠI MIỀN TRUNG

CÔNG TY DẦU NHỜN CALTEX - Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

10/10/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-