Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Đại diện Kinh doanh"

Đại Diện Kinh Doanh

Công Ty TNHH Di Đại Hưng - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
13/01/2020

Đại Diện Bán Hàng_Nghệ An

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Nghệ An

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
07/01/2020

Đại Diện Bán Hàng_Thanh Hóa

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Thanh Hóa

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
03/01/2020

Đại Diện Bán Hàng_Hà Tĩnh

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hà Tĩnh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
03/01/2020

Đại Diện Bán Hàng_Thái Nguyên

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Thái Nguyên

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên
03/01/2020

Đại Diện Bán Hàng Thăng Long_Gia Lâm

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
03/01/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-