Tìm thấy 191 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Cửa Hàng Trưởng"

Cửa Hàng Trưởng

Công Ty Cổ Phần Eurasia Concept - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

21/05/2018

QUẢN LÝ CỬA HÀNG

CÔNG TY TNHH IVI - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

21/05/2018

Việc Làm Hấp Dẫn

QUẢN LÝ CỬA HÀNG (STORE MANAGER)

Công Ty TNHH Thuận Lê - Hồ Chí Minh

11,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

21/05/2018

Cửa Hàng Trưởng

Công Ty TNHH Kowon - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

21/05/2018

Cửa Hàng Trưởng

CÔNG TY TNHH IVI - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21/05/2018

[Bình Định] Cửa Hàng Trưởng TokyoLife TP. Quy Nhơn

Công ty Gianni Việt Nam - Bình Định

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18/05/2018

Cửa Hàng Trưởng Tokyolife Khu Vực Hà Đông

Công ty Gianni Việt Nam - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18/05/2018

Cửa Hàng Trưởng Tokyolife Khu Vực Đống Đa

Công ty Gianni Việt Nam - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18/05/2018

Cửa Hàng Trưởng Tokyolife Khu Vực Thanh Xuân

Công ty Gianni Việt Nam - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18/05/2018

Cửa Hàng Trưởng Tokyolife Khu Vực Mỹ Đình

Công ty Gianni Việt Nam - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18/05/2018

QUẢN LÝ CỬA HÀNG TẠI ĐÀ NẴNG

Công ty TNHH Nội thất ZIP - Đà Nẵng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

18/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-