Tìm thấy 9 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Cửa hàng phó"

Cửa Hàng Trưởng / Cửa Hàng Phó Khu Vực Tp.HCM

HNOSS FASHION - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

05/09/2018

Cửa Hàng Phó Tại Store Adidas

Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng - Hà Nội

7,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

30/08/2018

CỬA HÀNG PHÓ

Công Ty CP Đầu Tư Thực Phẩm KFOOD - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

28/08/2018

Cửa Hàng Phó

Công Ty TNHH Paris Baguette Hà Nội - Hà Nội

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21/08/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-