Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Công viên phần mềm Quang Trung"

[HCM] Project Manager - Banking Field

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
07/07/2020

Digital Marketing Manager

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
04/07/2020

CAD Specialist

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
04/07/2020

Digital Marketing Manager

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
22/06/2020

Chef Cook_English Speaking (Nhà Hàng GERMAN-BITES)

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
18/06/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io