Tìm thấy 266 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Công ty Nhật"

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí - Tiếng Nhật N4 (Nhơn Trạch)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
01/06/2020

Operation Staff (English) - District 12 (HCMC)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

9,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên
01/06/2020

Nhân Viên CAD – Tiếng Nhật N2 (Quận 3, HCM)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
01/06/2020

Nhân Viên Hóa Chất - KCN Nomura HP

CareerLink's Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
01/06/2020

Purchasing Supervisor (Tan Binh District, HCMC)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
01/06/2020

R&D Team leader - N3 (Quận 9, HCM)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
01/06/2020

Quản Lý Nhân Viên Tư Vấn (Tiếng Nhật N1)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
01/06/2020

Sales Executive (Tan Uyen, Binh Duong)

CareerLink's Client - Bình Dương

9,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
01/06/2020

Sales Engineer (Khuôn Nhựa) - Nhật/ Anh - Quận 7

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
01/06/2020

Sales Executive - Japanese N2 - HCM

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

500USD - 1,000USD | Nhân viên
01/06/2020

Chuyên Viên Điều Phối Kinh Doanh (Anh+ Nhật) - HCM

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên
01/06/2020

QS Staff - English (Binh Duong)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
01/06/2020

Procurement Manager - English + Japanese - HCM

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
01/06/2020

Sales Executive (Nhật + Anh) - HCM

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

600USD - 700USD | Nhân viên
01/06/2020

Nhân Viên Chuỗi Cung Ứng (Nhật + Anh) - HCM

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
01/06/2020

Deputy Manager/ Senior Executive (Front) - Bancassurance Division

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
01/06/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io