Tìm thấy 291 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Chuyên viên kinh doanh"

Technical Sales Manager

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
19/11/2019

Sale Executive (Bilingual Mandarin English)

SGS Vietnam Ltd. - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
19/11/2019

Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án

Công Ty TNHH Thuận Lê - Hồ Chí Minh

13,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
19/11/2019

Chuyên Viên Kinh Doanh - Brands Flower box

Công Ty TNHH Thuận Lê - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
19/11/2019

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

Công Ty TNHH VN SPORT ACTIVITY - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
19/11/2019

Sales Staff (logistics)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

400USD - 600USD | Nhân viên
19/11/2019

Chuyên Viên Điều Phối Kinh Doanh (Anh+ Nhật) - HCM

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên
18/11/2019

Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
18/11/2019

Chuyên Viên Kinh Doanh

LOTTE FINANCE VIETNAM - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Mới đi làm
18/11/2019

Sales and Marketing Supervisor (Hanoi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

1,500USD | Trưởng nhóm / Giám sát
18/11/2019

Cosmetics Business Development Staff (Nha Be)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
18/11/2019

Sales Staff/ Team Leader (Long Thanh)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
18/11/2019

Sales Engineer (HVAC) - District 1

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
18/11/2019

Senior Sales Executive (IT - English - Cau Giay)

CareerLink's Client - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
18/11/2019

Sales Executive (Software - Cau Giay)

CareerLink's Client - Hà Nội

700USD - 900USD | Nhân viên
18/11/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-