Tìm thấy 28 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Chứng Khoán"

Nhân Viên Thực Tập/ Tập Sự Phân Tích - Phòng Phân Tích & Đầu Tư

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Nhân viên

- SL: 01
* Địa điểm làm việc: 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, TP.HCM
* Mô Tả:
- Hỗ trợ phân tích doanh nghiệp, ngành: thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu,...
- Hỗ trợ thực hiện phân tích cổ phiếu
- Hỗ trợ theo dõi, phân tích thị trường, phân tích vĩ mô, các bản tin nhận định thị trường.
- Hỗ trợ thực hiện cá...

Mới tốt nghiệp / Thực tập, Tài chính / Đầu tư

Quận 3 Tài chính Chứng Khoán Ngân hàng Mới tốt nghiệp Thực tập

01/12/2017

Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh Môi Giới

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Tìm kiếm, phát triển, quản lý khách hàng;
- Tư vấn giao dịch đầu tư chứng khoán;
- Hỗ trợ khách hàng thực hiện các dịch vụ tài chính, đặt lệnh.

Ngân hàng / Chứng khoán, Bán hàng

Chứng Khoán Trưởng Phòng Ngân hàng

01/12/2017

Nhân Viên Môi Giới Chứng Khoán

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Nhân viên

- Tìm kiếm, phát triển, quản lý khách hàng.
- Tư vấn giao dịch đầu tư chứng khoán.
- Hỗ trợ khách hàng thực hiện các dịch vụ tài chính, đặt lệnh.
* Nơi làm việc
- Tại Hội sở: Tầng 2-3 Tòa nhà 468 NTMK, Q 3, TP HCM.
- CN Hà Nội: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- CN Sài Gòn: 60-70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễ...

Ngân hàng / Chứng khoán, Tư vấn, Bán hàng

Quận Đống Đa Quận 1 Quận 3 Tài chính Chứng Khoán Ngân hàng Môi giới

01/12/2017

Chuyên Viên Môi Giới Chứng Khoán

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Tìm kiếm, phát triển, quản lý khách hàng.
- Tư vấn giao dịch đầu tư chứng khoán.
- Hỗ trợ khách hàng thực hiện các dịch vụ tài chính, đặt lệnh.
* Nơi làm việc
- Tại Hội sở: Tầng 2-3 Tòa nhà 468 NTMK, Q 3, TP HCM.
- CN Hà Nội: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- CN Sài Gòn: 60-70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễ...

Ngân hàng / Chứng khoán, Bán hàng

Quận Đống Đa Quận 1 Quận 3 Tài chính Chứng Khoán Trưởng nhóm Ngân hàng Môi giới

01/12/2017

Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Ngân Hàng Đầu Tư

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Nhân viên

- Tham gia vào Nhóm công tác thực hiện các dự án IB đã được cấp trên phân công như: Tư vấn thực hiện Cổ phần hóa trọn gói; Tư vấn định giá doanh nghiệp;
- Tư vấn phát hành chứng khoán; Tư vấn niêm yết chứng khoán; Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp;
- Tư vấn M&A; Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động quản trị Công ...

Ngân hàng / Chứng khoán, Tư vấn

Quận Đống Đa Quận 1 Quận 3 Tài chính Chứng Khoán Ngân hàng Môi giới

01/12/2017

Chuyên Viên/ Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Nhân viên

* Mô tả công việc
- Xây dựng kế hoạch thực hiện việc kiểm soát rủi ro theo từng thời kỳ cho từng bộ phận, đơn vị.
- Thực hiện hoạt động kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ Công ty, quyết định của HĐTV, các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn của DAS tại các đơn vị, Bộ phận thông qua việc kiểm...

Ngân hàng / Chứng khoán, Thư ký / Hành chánh

Quận 3 Kiểm toán Chứng Khoán Ngân hàng

01/12/2017

Chuyên Viên/ Nhân Viên Phân Tích

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Nhân viên

* Mô tả công việc
- Thực hiện phân tích doanh nghiệp, ngành: thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích và định giá các công ty trong ngành và ngành theo sự phân công.
- Thực hiện phân tích cổ phiếu: thu thập các thông tin liên quan đến cổ phiếu cần phân tích, đưa ra các báo cáo phân tích định kỳ đối với các...

Ngân hàng / Chứng khoán

Quận 3 Tài chính Chứng Khoán Ngân hàng Đầu tư

27/11/2017

Chuyên Viên I.R

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

* Mục tiêu công việc :
- Thực hiện công bố thông tin về hoạt động công ty cho nhà đầu tư theo quy định của UBCKNN và SGDCK HCM.
* Nhiệm vụ :
- Chuẩn bị tài liệu, tổ chức cuộc họp Hội Đồng Quản Trị, Đại hội cổ đông thường niên
- Thực hiện chức năng cầu nối thông tin giữa Ban Lãnh đạo công ty với cổ đông/ nhà đầu tư.
- L...

Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng / Chứng khoán

Tiếng Anh Quận Tân Bình Tài chính Chứng Khoán PR (Quan hệ công chúng) Đầu tư Hồ Chí Minh

21/11/2017

Trưởng Nhóm/ Trưởng Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc
- Thực hiện trực tiếp việc quản lý, chăm sóc khách hàng giao dịch chứng khoán tại Công ty: đặt lệnh, cung cấp thông tin thị trường, thực hiện Hợp đồng cung cấp nguồn khác hàng, theo dõi tính toán các khoản phí dịch vụ cung cấp nguồn khách hàng.
- Thực hiện trực tiếp các công việc liên quan đến sản ph...

Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng / Chứng khoán, Dịch vụ khách hàng

Quận 3 Tài chính Chứng Khoán Trưởng Phòng Trưởng nhóm Ngân hàng Đầu tư

14/11/2017

Cộng Tác Viên/ Nhân Viên Tập Sự Môi Giới

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

* Mô tả công việc
- Tìm kiếm, phát triển, quản lý khách hàng;
- Tư vấn giao dịch đầu tư chứng khoán;
- Hỗ trợ khách hàng thực hiện các dịch vụ tài chính, đặt lệnh.
* Nơi làm việc
- Tại Hội sở: Tầng 2-3 Tòa nhà 468 NTMK, Q 3, TP HCM.CN
- Hà Nội: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- CN Sài Gòn: 60-70 Nguyễn Cô...

Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng / Chứng khoán, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Chứng Khoán Ngân hàng Mới tốt nghiệp Thực tập

14/11/2017

Chuyên Viên Đầu Tư

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thực hiện đầu tư tự doanh cho Công ty;
- Tham gia xây dựng chiến lược đầu tư và danh mục đầu tư.
- Theo dõi, tổng hợp, nghiên cưu và phân tích các thông tin kinh tế vĩ mô, thị trường, tình hình hoạt động của các ngành, công ty để đưa ra các nhận đình, đề xuất liên quan đến các quyết định đầu tư;
- Thực hiện, theo dõi...

Tài chính / Đầu tư

Quận 1 Tài chính Chứng Khoán Ngân hàng Đầu tư Chuyên viên đầu tư Rồng Việt

11/12/2017

Trưởng Nhóm Phân Tích Cổ Phiếu

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các công ty trong coverage list;
- Xây dựng các model tài chính chi tiết, bao quát và model định giá doanh nghiệp phù hợp với các loại hình kinh doanh, lĩnh vực ngành nghề;
- Kiểm tra và phối hợp với các chuyên viên phân tích để đảm bảo các model dự phóng và định giá là hợp lý. Đào...

Ngân hàng / Chứng khoán

Quận 1 Chứng Khoán Trưởng nhóm cổ phiếu phân tích cổ phiếu Rồng Việt chứng khoán Rồng Việt

11/12/2017

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Tham gia các dự án Tư vấn Tài chính doanh nghiệp;
- Tiếp xúc, thu thập, phân tích thông tin, gặp gỡ khách hàng giới thiệu các dịch vụ tư vấn và thực hiện các hồ sơ tư vấn cho khách hàng về các nghiệp vụ:
- Cổ phần hóa, tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp;
- Tư vấn chào bán chứng khoán;
- Tư vấn niêm yết, đăng ký giao ...

Tư vấn

Quận 1 Tài chính Chứng Khoán Tư vấn Đầu tư Tư vấn tài chính Tư vấn đầu tư Tài chính ngân hàng chứng khoán Rồng Việt

11/12/2017

Chuyên Viên Phân Tích Ngành

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tổ chức xây dựng, dự báo mức định giá và xu hướng chi phí đầu tư (suất đầu tư) của ngành phụ trách;
- Nghiên cứu, phân tích và ước tính giá trị hợp lý cho khoảng 10 - 20 công ty trong ngành phụ trách;
- Tiếp xúc với lãnh đạo các công ty được giao phân tích;
- Viết báo cáo công ty và báo cáo ngành cung cấp góc nhì...

Ngân hàng / Chứng khoán, Tài chính / Đầu tư

Quận 1 Tài chính Chứng Khoán Đầu tư phân tích tài chính Rồng Việt chứng khoán Rồng Việt phân tích ngành phân tích vĩ mô

11/12/2017

Chuyên Viên Môi Giới Khách Hàng Tổ Chức Và Nước Ngoài

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

- Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng cơ sở khách hàng;
- Nhận và thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán của khách hàng;
- Cung cấp thông tin về kinh tế, thị trường, chứng khoán cho khách hàng;
- Trao đổi, tư vấn, giải đáp thắc mắc và yêu cầu liên quan đến chứng khoán của khách hàng;
- Tham gia các hoạt động gặp gỡ, ...

Tư vấn, Bán hàng

Quận 1 Chứng Khoán Tư vấn Đầu tư Tư vấn tài chính Môi giới chứng khoán Tư vấn đầu tư Rồng Việt chứng khoán Rồng Việt

11/12/2017

Chuyên Viên Môi Giới Khách Hàng Trong Nước - CN Cần Thơ

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt - Cần Thơ

Thương lượng | Nhân viên

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng giao dịch cá nhân/ tổ chức.
- Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong việc sử dụng các dịch vụ giao dịch chứng khoán của Công ty.
- Quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản chứng khoán của khách hàng.
(Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn)
Chính ...

Tư vấn, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Chứng Khoán Quận Ninh Kiều Đầu tư Môi giới chứng khoán Cần Thơ Rồng Việt chứng khoán Rồng Việt kinh doanh chứng khoán

08/12/2017

Chuyên Viên Môi Giới Khách Hàng Trong Nước - CN Nha Trang

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt - Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng giao dịch cá nhân/ tổ chức.
- Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong việc sử dụng các dịch vụ giao dịch chứng khoán của Công ty.
- Quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản chứng khoán của khách hàng.
(Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn)
Chính ...

Tư vấn, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Tài chính Chứng Khoán Nha Trang Đầu tư Môi giới chứng khoán chứng khoán Rồng Việt kinh doanh chứng khoán

08/12/2017

Trưởng Phòng Môi Giới Khách Hàng Trong Nước

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

- Nhận chỉ tiêu doanh số được giao và tổ chức triển khai thực hiện cho Đơn vị phụ trách;
- Theo dõi, giám sát và hỗ trợ các nhân sự trong Đơn vị phụ trách;
- Phòng ngừa và kiểm soát rủi ro trong hoạt động của Đơn vị, của Công ty;
- Phát triển và đào tạo nhân sự mới để bổ sung vào đội ngũ;
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư c...

Tư vấn, Bán hàng

Quận 1 Chứng Khoán Trưởng Phòng Quản lý Trưởng phòng kinh doanh

08/12/2017

Môi Giới Tập Sự

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Mới đi làm

- Được tham gia chương trình đào tạo Môi giới tập sự và thực hiện các công việc sau:
Các phương pháp tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng giao dịch cá nhân.
- Cách thức tư vấn đầu tư cho khách hàng.
- Phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật.
- Các nghiệp vụ khác của Nhân viên Môi giới chứng khoán.
- Chi tiết s...

Ngân hàng / Chứng khoán, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Quận 1 Chứng Khoán Môi giới chứng khoán Rồng Việt môi giới tập sự

08/12/2017

Chuyên Viên IB

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG - Hà Nội

13,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tìm kiếm cơ hội đầu tư trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu theo kế hoạch, đảm bảo tính sinh lời.
- Tìm kiếm đối tác Doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ tư vấn, thu xếp vốn phát hành trái phiếu
- Lập hồ sơ phát hành trái phiếu, phân phối trái phiếu
- Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn tài c...

Ngân hàng / Chứng khoán

Quận Tây Hồ Chứng Khoán

07/12/2017

Chuyên Viên Môi Giới Khách Hàng Trong Nước

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng giao dịch cá nhân/ tổ chức.
- Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong việc sử dụng các dịch vụ giao dịch chứng khoán của Công ty.
- Quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản chứng khoán của khách hàng.
(Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn)
* Chín...

Tư vấn

Quận Hai Bà Trưng Tài chính Chứng Khoán Môi giới Tư vấn Đầu tư Môi giới chứng khoán Rồng Việt

07/12/2017

CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SJC - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng tiềm năng cũng như duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng hiện tại;
- Thực hiện các nghiệp vụ môi giới, tư vấn cho khách hàng giao dịch chứng khoán;
- Nghiên cứu và cung cấp thông tin về thị trường nhằm hỗ trợ tốt nhất mọi yêu cầu của khách hàng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ...

Ngân hàng / Chứng khoán, Dịch vụ khách hàng, Tài chính / Đầu tư

Quận 1 Tài chính Chứng Khoán Hồ Chí Minh

04/12/2017

Chuyên Viên Khối Hành Chính, Nhân Sự

Công ty Cổ phần GWIN - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Chịu trách nhiệm triển khai công việc hành chính, nhân sự theo sự phân công của Giám đốc Khối hành chính, nhân sự tại Tập đoàn.
- Phối hợp với các đối tác trong và ngoài Tập đoàn để triển khai và hoàn thành các công việc hành chính mà Giám đốc giao phó.
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
* QUYỀN LỢI:
- Mức ...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Huyện Từ Liêm Chứng Khoán Tư vấn Hành chính nhân sự

14/11/2017

Chuyên Viên Phân Tích Và Vận Hành Hệ Thống (Analyst)

Công ty Cổ phần GWIN - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Lên kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai Báo cáo phân tích chiến lược đầu tư, ngành, doanh nghiệp.
- Viết báo cáo phân tích bằng tiếng Anh
- Thường xuyên contact với doanh nghiệp và cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp để xây dựng quan hệ và khai thác thông tin.
- Phối hợp với các chuyên gia nghiên cứu tổ chức hội thả...

Tài chính / Đầu tư

Huyện Từ Liêm Tài chính Chứng Khoán Đầu tư

14/11/2017

Nhân Viên Dịch Vụ Chứng Khoán

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG - Hải Phòng

Hơn 6,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ chứng khoán theo quy định
- Tư vấn, cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho khách hàng theo quy định và thẩm quyền quy định.
- Các công việc khác có liên quan đến nghiệp vụ dịch vụ chứng khoán và sự phân công của Trưởng đơn vị.

Ngân hàng / Chứng khoán

Quận Hồng Bàng Chứng Khoán Hải phòng

13/11/2017

CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG - Hải Phòng

Cạnh tranh | Nhân viên

- Thực hiện môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán nhằm nâng cao tần suất và mở rộng quy mô giao dịch của khách hàng.
- Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
- Thực hiện tư vấn cho khách hàng về kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu tư, danh mục đầu tư, kế hoạch tài chính.
...

Ngân hàng / Chứng khoán

Quận Hồng Bàng Chứng Khoán Môi giới Hải phòng

13/11/2017

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH VĨ MÔ

Công ty CPCK KIS Việt Nam - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thu thập dữ liệu để thực hiện Phân tích tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới; thị trường chứng khoán để đưa ra các nhận định về thị trường, cơ hội đầu tư.
- Thực hiện các Bản tin chứng khoán ngày;
- Báo cáo vĩ mô và chiến lược đầu tư hàng tháng và hàng năm.
- Báo cáo Thị trường Trái phiếu hàng tháng
- Thực ...

Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng / Chứng khoán, Tài chính / Đầu tư

Tài chính Chứng Khoán Ngân hàng Đầu tư

02/11/2017

Nhân Viên Quản Lý Rủi Ro

Công ty CP CK KIS Việt Nam - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

- Quan sát và theo dõi diễn biến thị trường
- Quản lý các rủi ro liên quan tới hoạt động giao dịch ký quỹ tại công ty
- Cập nhật, chuẩn hóa quy trình, quy định các nghiệp vụ liên quan
- Lập các báo cáo Quản trị rủi ro định kỳ
- Hỗ trợ các phòng ban liên quan đến xử lý công việc phát sinh (khi có yêu cầu)
- Kiểm tra các...

Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng / Chứng khoán

Quận 1 Chứng Khoán Hồ Chí Minh

02/11/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-