Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "C&B Staff"

C&B Executive

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

DIGI-TEXX VIETNAM LTD.

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện công việc chấm công, tính công trên phần mềm nhân sự cho toàn thể nhân viên công ty
- Đăng ký Mã số thuế TNCN, người phụ thuộc và thực hiện các công việc liên quan

- Đăng ký tài khoản ngân hàng cho nhân viên
- Đảm bảo hồ sơ nhân viên luôn đầy đủ theo quy định công ty
- Hỗ trợ soạn thảo các loại hợp đồng,...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự, Pháp lý / Luật

Quận 12 Tuyển dụng Pháp chế Nhân sự Hành chính nhân sự Hồ Chí Minh C&B Executive C&B Officer C&B Staff chính sách phúc lợi

11/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-