Tìm thấy 24 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "C#"

IT Engineer, Developers (Javascript, C#, .Net, HTML, CSS ...)

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hà Nội

700USD - 1,200USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/05/2018

Game Online Programmer (N2 - làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

2,500USD - 4,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

16/05/2018

[HN] 10 Developer/Senior Developer

FPT Software - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

15/05/2018

[HCM] 02 Big Data Architects

FPT Software - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

15/05/2018

[HN] 02 Xamarin Developers

FPT Software - Hà Nội

12,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên

15/05/2018

[HCM] 15 Fresher Developers (Python)

FPT Software - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

15/05/2018

50 Fresher Software Developer (.Net)

FPT Software - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

15/05/2018

[HCM] 05 Big Data Software Engineer

FPT Software - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

14/05/2018

[HCM] 12 Fresher ERP Technical Consultant

FPT Software - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

12/05/2018

[HN] 120 C#/.NET Freshers

FPT Software - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

11/05/2018

[HCM] 10 Senior C-C++ System Developers

FPT Software - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

11/05/2018

[HCM] 09 Senior Desktop App C/C++ Developers

FPT Software - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

11/05/2018

[HCM] 20 Senior C++ Developers

FPT Software - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

11/05/2018

Application Development Engineer (làm việc tại Nhật Bản)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

40,000,000VNĐ - 55,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

02/05/2018

System Engineer (làm việc tại Nhật Bản)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

40,000,000VNĐ - 55,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

02/05/2018

C++/C# Engineer

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

02/05/2018

[HCM] 07 AI Specialists / AI Programmers

FPT Software - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

27/04/2018

Japanese Project Leader ( Tiếng Nhật )

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,000USD - 1,500USD | Trưởng nhóm / Giám sát

22/04/2018

Senior Developer (C#, NodeJS, Java)

Nexle Corporation - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

12/04/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-