Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Business Development Manager"

Business Development Manager (Environment – Health – Safety)

SGS Vietnam Ltd. - Hồ Chí Minh

SGS Vietnam Ltd.

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Look for business expansion opportunitiesGather market information:
- Identify market and customer potential, investigate new markets to expand SGS business activities and efforts
- Form and implement Business Development StrategyActively participate in elaboration of strategy for business development
- Monitor strat...

Môi trường / Xử lý chất thải, Quản lý chất lượng (QA / QC)

Tiếng Anh Quận 3 Môi trường Sales Engineer Business Development Manager HCM Inspection customer

13/03/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-