Tìm thấy 626 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)"

Kỹ Sư Bảo Trì (Tiếng Nhật N3 - HCMC)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

10/06/2019

Merchandiser (Tiếng Nhật - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

11,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên

10/06/2019

QA/Tester Leader (Tiếng Nhật - Hà Nội/Đà Nẵng)

CareerLink’s Client - Đà Nẵng

750USD - 1,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

10/06/2019

Trưởng Nhóm Mua Hàng (Tiếng Nhật - Hà Nam)

CareerLink’s Client - Hà Nam

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

10/06/2019

Software Development Project Leader

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

10/06/2019

System Engineer

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

10/06/2019

IT Project Leader (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,500USD - 2,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

10/06/2019

Bridge Software Engineer (Japanese N2)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

2,500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

10/06/2019

Trưởng Nhóm Đào Tạo (tiếng Nhật - Hà Nam)

CareerLink’s Client - Hà Nam

15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

09/06/2019

QC Assistant Manager - Biên Hòa (Nhật + Anh)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

800USD - 1,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

09/06/2019

Apparel Production Supervisor - Japanese/English (HCM)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

800USD - 1,600USD | Trưởng nhóm / Giám sát

09/06/2019

Software Engineer (Tiếng Nhật ~ N3)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

500USD - 1,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

09/06/2019

Trưởng Bộ Phận Bảo Trì (Tiếng Nhật N3 - HCMC)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/06/2019

Việc Làm Hấp Dẫn

GIÁM SÁT VIÊN HỆ THỐNG SIÊU THỊ TẠI NHẬT - TIẾNG NHẬT N2

CÔNG TY LOPIA - Nhật Bản

Hơn 50,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

08/06/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-