Tìm thấy 607 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)"

Phiên Dịch Tiếng Nhật N2 - Quận 3

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

11,000,000USD - 13,000,000USD | Nhân viên
17/02/2020

CAD Staff – Tiếng Nhật N3 (Bình Chánh, HCM)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
17/02/2020

Sales Engineer – Tiếng Anh tốt (Quận 1, HCM)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
17/02/2020

Trợ Lý Tiếng Nhật N1 - VSIP2A

CareerLink's Client - Bình Dương

1,500USD - 2,000USD | Nhân viên
17/02/2020

Nhân Viên Tuyển Dụng (Anh/Nhật N4)

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
17/02/2020

Kỹ Sư Bảo Trì Máy Móc (KCN Vsip II - Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
17/02/2020

Việc Làm Hấp Dẫn

Kỹ Sư IT Biết Tiếng Nhật

Hyuuga Viet Nam Co., Ltd - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
17/02/2020

BrSE (JP/EN - Cau Giay)

CareerLink's Client - Hà Nội

2,000USD | Nhân viên
17/02/2020

IT Communicator (Japanese - Cau Giay)

CareerLink's Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
17/02/2020

Bridge Engineer (Japanese N2 - Ha Noi)

CareerLink's Client - Hà Nội

1,800USD - 2,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
17/02/2020

BrSE Project Manager - N2 (Tân Bình)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

2,000USD - 3,000USD | Quản lý / Trưởng phòng
17/02/2020

Phó Nhóm Lập Trình - N3 (Tân Bình)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

1,200USD - 1,500USD | Trưởng nhóm / Giám sát
17/02/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-