Tìm thấy 622 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)"

Trưởng Phòng Nhân Sự - Anh Hoặc Nhật (Biên Hòa, Đồng Nai)

CareerLink's Client - Đồng Nai

Hơn 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
11/12/2019

Giáo Viên Dạy Karate (Tiếng Nhật - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
11/12/2019

Procurement Manager - English + Japanese - HCM

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
11/12/2019

Nhân Viên Tuyển Dụng (Anh/Nhật)

CareerLink - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
11/12/2019

Bếp Trưởng (Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật)

Công Ty CP Tập đoàn TMS - Bình Định

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
11/12/2019

Sales Staff (Plastics) - English - Ha Noi

CareerLink's Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
11/12/2019

Quản Lý Kế Hoạch Sản Xuất - Gỗ (Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Bình Dương

700USD - 800USD | Trưởng nhóm / Giám sát
11/12/2019

Thông Dịch Tiếng Nhật N2 - VSIP 1

CareerLink's Client - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên
11/12/2019

BSE (Tiếng Nhật N2 - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

1,800USD - 2,000USD | Nhân viên
11/12/2019

Sale Manager (Tiếng Nhật N2 - Bắc Ninh)

CareerLink's Client - Bắc Ninh

700USD - 1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng
11/12/2019

MANAGER (Lắp ráp - Tiếng Nhật - Hải Dương)

CareerLink's Client - Hải Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
11/12/2019

COORDINATOR (Sơn Laze - Hải Dương)

CareerLink's Client - Hải Dương

Thương lượng | Nhân viên
11/12/2019

MANAGER (Sơn Laze - Tiếng Nhật - Hải Dương)

CareerLink's Client - Hải Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
11/12/2019

SUPPERVISOR (Khuôn - Tiếng Nhật - Hải Dương)

CareerLink's Client - Hải Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
11/12/2019

Production Chief - Quận 9 (Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
11/12/2019

Nhân Viên QC - Vsip 1 (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
11/12/2019

Nhân Viên Headhunt (Tiếng Nhật N3 Cứng)

Công ty TNHH Workport Vietnam - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
11/12/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-