Tìm thấy 28 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)"

Thực Tập Sinh Sales Assistant (Tiếng Nhật N2)

Công Ty Cổ Phần Ominext - Hà Nội

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

22/05/2018

Biên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty TNHH NISSEI ELECTRIC VIETNAM - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

21/05/2018

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (N2)

CareerLink’s Client - Hà Nội

450USD - 700USD | Nhân viên

16/05/2018

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Hà Nam)

CareerLink’s Client - Hà Nam

Thương lượng | Nhân viên

15/05/2018

Tổng vụ tiếng Nhật

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

04/05/2018

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Hưng Yên)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

27/04/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-