Tìm thấy 539 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch / Thông dịch viên"

Trợ Lý Tiếng Trung

Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

16/05/2019

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR TIẾNG PHÁP & SERVICE CLIENTELE

Vietnam Découverte - Hà Nội

13,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

15/05/2019

Tổng Vụ (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SWAN VIỆT NAM - Đồng Nai

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

15/05/2019

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SWAN VIỆT NAM - Đồng Nai

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2019

Trợ Lý Kinh Doanh ( Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SWAN VIỆT NAM - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

15/05/2019

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Anh

Công Ty TNHH Chứng Nhận DAS Việt Nam - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

15/05/2019

05 CHUYÊN VIÊN TIẾNG ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LASTING - Hà Nội, Hà Tĩnh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-