Tìm thấy 70 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Biên dịch"

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung (KCN Đồng Văn 2)

CareerLink’s Client - Hà Nam

9,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

14/06/2019

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

T.L.K GROUP - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

06/06/2019

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc

Công Ty TNHH MCNEX VINA - Ninh Bình

Thương lượng | Nhân viên

22/05/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa (VSIP2, Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Mới đi làm

18/05/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Yamzaki VN - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

14/06/2019

Phiên Dịch Tiếng Trung

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÀNH ĐÔ - Bắc Ninh

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

12/06/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-