Tìm thấy 10 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Bán lẻ"

QUẢN LÝ HỆ THỐNG BÁN LẺ

Công Ty CP Tập Đoàn GIOVANNI - Hà Nội

12,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/04/2018

Brand Communications Manager

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

2,200VNĐ - 2,500VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

10/04/2018

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ VẬN HÀNH

Công Ty CP Tập Đoàn GIOVANNI - Hà Nội

30,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

04/04/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-