Tìm thấy 4,339 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Bán hàng"

YP- Nhân Viên Sale

Công ty TNHH Sung Bu Vina - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

24/05/2019

Nhân Viên Sale Admin

Công Ty Cổ Phần K-Decor - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

24/05/2019

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty TNHH Ecopath Việt Nam - Hà Nội

20,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

24/05/2019

Giám Sát Kinh Doanh

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

24/05/2019

ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI HẢI PHÒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

24/05/2019

Trình Dược Viên Kênh E (Bệnh Viện)

Công Ty TNHH Ecopath Việt Nam - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên

24/05/2019

ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI HẢI DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hải Dương

7,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

24/05/2019

Nhân Viên Kinh Doanh GT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC - Hồ Chí Minh, Hà Nội

13,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên

24/05/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Khối MT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC - Hồ Chí Minh, Hà Nội

13,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên

24/05/2019

Chuyên Viên Kinh Doanh B2B

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC - Hồ Chí Minh, Hà Nội

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

24/05/2019

Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC - Hồ Chí Minh, Hà Nội

13,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên

24/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-