Tìm thấy 159 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Bán hàng kỹ thuật"

Kỹ Sư Kinh Doanh Phần Mềm Chế Bản

Công ty TNHH TMDV Việt Ý - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

25/05/2018

Sales Engineer (English - Noi Bai IZ)

CareerLink’s Client - Hà Nội

800USD - 1,000USD | Nhân viên

25/05/2018

Kỹ Sư Kinh Doanh Thiết Bị Tự Động

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC - Hồ Chí Minh, Hà Nội

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

23/05/2018

TRƯỞNG BỘ PHẬN KINH DOANH

CÔNG TY TNHH M.R.O - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

22/05/2018

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY TNHH M.R.O - Hồ Chí Minh

6,500,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

22/05/2018

Fpt_Quản Lý Cửa Hàng FPT Shop Tại Bắc Kạn

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Bắc Cạn

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

22/05/2018

Fpt_Quản Lý Cửa Hàng FPT Shop Tại Mai Sơn - Sơn La

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Sơn La

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

22/05/2018

[HCM] Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án CNTT

FPT Trading Group - Hồ Chí Minh

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

18/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Quảng Trị )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Quảng Trị

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Lạng Sơn)

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Lạng Sơn

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Nam Định )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Nam Định

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Gia Lai )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Gia Lai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Bắc Cạn )

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Bắc Cạn

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Giám Sát Bán Hàng (Hà Tĩnh)

Công Ty Cổ Phần Newton Quốc Tế - Hà Tĩnh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-