Tìm thấy 89 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "An Ninh / Bảo Vệ"

Trưởng Bộ Phận An Ninh Big C Hà Nội

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

15/02/2019

Trưởng Nhóm Phòng Chống Gian Lận

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) – MAFC - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

15/02/2019

TỔ TRƯỞNG TỔ BẢO VỆ

Tập Đoàn SCI - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

14/02/2019

Giám Sát Camera

Công Ty TNHH Mắt Việt Group - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

14/02/2019

Nhân Viên An Ninh

LOTTE MART GÒ VẤP - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

14/02/2019

Giám Sát An Ninh Siêu Thị - Big C Hà Nội

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hà Nội

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

13/02/2019

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

CÔNG TY TNHH Thương Mại Hải Lộc - Hồ Chí Minh

5,300,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

13/02/2019

Giám Sát An Ninh - Big C Đồng Nai (Nhân Viên Trưởng)

Hệ Thống Big C Việt Nam - Đồng Nai

6,500,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

11/02/2019

Nhân Viên An Ninh (Parkson Đà Nẵng)

Parkson Việt Nam - Đà Nẵng

Thương lượng | Nhân viên

08/02/2019

IT Security (Ha Noi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

30/01/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-