Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "3Q6S"

NHÂN VIÊN CẢI TIẾN 3Q6S (TIẾNG NHẬT)

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Hồ Chí Minh

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS)

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thực hiện 3Q6S
- Tuần tra và kiểm soát thực hiện quy trình (6S) và hỗ trợ cải tiến công việc (3Q)
- Đào tạo ban đầu cho người mới vào về 3Q6S.
- Triển khai các cải tiến trong công ty
- Xây dựng các qui định của công ty liên quan đến 6S
* Khác :
- Lương : 8 – 10 triệu VND
- Địa điểm làm việc : KCN Cao, Quận 9, Tp. Hồ ...

Sản xuất / Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA / QC), Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Sản Xuất Điện tử Công ty Nhật 3Q6S

13/02/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-