Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Yonezawa Vietnam Co., Ltd

  • Số nhân viên: 25-99

Yonezawa Vietnam Co., Ltd is Japanese Trading Company established in July 2014 by Yonezawa Koki Co., Ltd. We provide comprehensive service to support global procurement of equipment, machinery, dies, molds and processed metal parts from oversea suppliers to meet customer needs for cost reductions and local procurement. We have head office in Tokyo and many branches in Japan, America, Mexico, China, Thailand, Indonesia…

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-