Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

WATSON MARLOW VIET NAM

WATSON MARLOW VIET NAM

Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) is the world leader in niche peristaltic pump manufacture and associated fluid path technologies. Founded on nearly 60 years of supplying engineering and process expertise and with over one million pumps installed worldwide, our pumps are tried, tested and proven to deliver.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-