Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

VPĐD Sino Ocean Enterprises LTD

VPĐD Sino Ocean Enterprises LTD

  • Số nhân viên: Ít hơn 10

VPĐD Sino Ocean Enterprises LTD là VPĐD thuộc công ty thương mại của Hongkong chuyên về xuất nhập khẩu hóa chất phục vụ cho ngành Nông nghiệp ( thuốc BVTV , phân bón... )
Hiện nay do nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển nhân sự cho vị trí sau:

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io