Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

VPĐD C-UNIT SQUARE CO., LTD TẠI TP HCM

VPĐD C-UNIT SQUARE CO., LTD TẠI TP HCM

C-UNIT SQUARE là công ty Nhật Bản chuyên tạo Webpage, phát triển cũng như bán các Web application, ví dụ như Original CMS sử dụng PHP hệ thống quản lý hội viên và hệ thống đặt hàng. …Ngoài ra, chúng tôi cũng phát triển và bán App bên IOS, Android. Đến nay, chúng tôi đã phát triển hệ thống cho khách hàng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như: công ty có qui mô 1000 người, trường đại học quốc gia, và các tổ chức, cơ quan y tế…

Lần này, chúng tôi dự định tăng số lương nhân viên PHP Programmer nhằm phát triển nhiều Web application hơn nữa. Hầu hết các dự án của công ty là customize hệ thống riêng biệt của công ty cũng như phát triển hệ thống mới, nên chúng tôi ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm tự mình thực hiện các bước thiết kế, phát triển và test.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-