Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

VPĐD Bry - Air (Malaysia) Sdn.Bhd tại TP.HCM

  • Số nhân viên: 25-99

Bry-Air, is a global solution provider for complete environmental control with a specialization in humidity control, dehumidification, drying, storage, preservation, air & gas purification and resin drying & conveying, supported by state of the art facilities, worldwide sales network with manufacturing plant locations at USA, Brazil, China, India and Malaysia and worldwide customers in almost every industry

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-