Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

VPĐD 5-Continent Enterprise Co.,Ltd tại HCM - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng.
- Quản lý thông tin nhân sự.
- Chấm công, vận hành hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của Công ty.
- Các thủ tục hồ sơ bảo hiểm xã hội, thuế văn phòng.
- Các hoạt động tập thể, xây dựng văn hóa công ty.
- Theo dõi quản lý các hồ sơ, văn phò...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Hành chính nhân sự

13/03/2018

Thông tin công ty

VPĐD 5-Continent Enterprise Co.,Ltd tại HCM

  • Số nhân viên: Ít hơn 10

Is a trading company that is going to be invested by a Chinese Company, serving the industries like chemicals, metals, plastics and husbandry.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-