Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

VPĐD 5-Continent Enterprise Co.,Ltd tại HCM

  • Số nhân viên: Ít hơn 10

Is a trading company that is going to be invested by a Chinese Company, serving the industries like chemicals, metals, plastics and husbandry.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-