Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

SITE ENGINEER (ELECTRICAL & MECHANICAL)

VIETNAM TOKO ENGINEERING CO.,LTD - Bình Dương, Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
30/11/2020

SENIOR ELECTRICAL ENGINEER (Hanoi)

VIETNAM TOKO ENGINEERING CO.,LTD - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
25/11/2020

Thông tin công ty

VIETNAM TOKO ENGINEERING CO.,LTD

VIETNAM TOKO ENGINEERING CO.,LTD

M&E construction
As M&E Company, along to the development of electrical construction needs of Japanese companies in Vietnam, we propose design and construction of electrical, mechanical, air-conditioning and sanitary work. We commit ourselves to get involved with Japanese ODA projects in order to contribute to the improvement of electrical and mechanical infrastructures in Vietnam.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io