Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Vietnam Onamba Co., Ltd

Company Name: Vietnam Onamba Co., Ltd.

Location : Vietnam-Singapore Industrial Park II(VSIP-II), Binh Duong Province, Socialist Republic of Vietnam

Establishment May-Y2007 (Obtain an Investment License) April-Y2008 (Start Mass Production)

Capital Stock 5,2million US Dollar (100% Investment by Onamba Co., Ltd.)

Products : Photovoltaic-interconnecting units, generic cables, special alloy cables, various PVC wires, various environmentally friendly wires, wire harness products, and wires for various electronic devises

We manufacture and distribute wires and components for household electronic appliances, business equipment, and industrial electronic appliance

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io