Tìm thấy 10 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

GIÁM SÁT SẢN XUẤT NGOÀI

Vietnam Housewares Co., Ltd. - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

16/05/2019

Senior Sale Executive

Vietnam Housewares Co., Ltd. - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

16/05/2019

Kế Toán Viên

Vietnam Housewares Co., Ltd. - Bình Dương

Cạnh tranh | Nhân viên

16/05/2019

Nhân Viên Tuân Thủ

Vietnam Housewares Co., Ltd. - Bình Dương

Cạnh tranh | Nhân viên

16/05/2019

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT GỐM

Vietnam Housewares Co., Ltd. - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

16/05/2019

NHÂN VIÊN ISO

Vietnam Housewares Co., Ltd. - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

26/04/2019

NHÂN VIÊN LOGISTICS

Vietnam Housewares Co., Ltd. - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

26/04/2019

GIÁM ĐỐC XƯỞNG

Vietnam Housewares Co., Ltd. - Bình Dương

Thương lượng | Giám đốc

26/04/2019

Thông tin công ty

Vietnam Housewares Co., Ltd.

Vietnam Housewares Co., Ltd.

  • Số nhân viên: 100-499

Vietnam Housewares Co., Ltd. is a Australian Joint- venture located in Binh Duong province, specializing in producing and exporting handicrafts and wooden furniture.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-