Tìm thấy 2 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Việc Làm Hấp Dẫn

Nhân Viên Sales Forwarding/ Logistics

Unique Logistics International (Vietnam) - Hồ Chí Minh

350USD - 500USD | Nhân viên

08/02/2017

Thông tin công ty

Unique Logistics International (Vietnam)

Unique Logistics International (Vietnam)

  • Số nhân viên: 25-99

Là Công ty giao nhận quốc tế có dịch vụ logistics, giao nhận đa phương thức khắp toàn cầu.

Trụ sở chính tại Hongkong và hơn 50 văn phòng trên khắp thế giới.

Lợi thế hàng Air, Sea đi Châu Âu, Mỹ

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-