33UE Furniture Co., Ltd. is a national high-tech enterprise engaged in professional R&D, production and sale of healthy chair. Its products mainly include office chair, massage chair, sofa and functional chair fittings. As one of the biggest chair suppliers in China currently, UE is listed in Shanghai Stock Exchange's main board on January 23, 2015, with stock abbreviation- UE Stock and stock code 603600, and becomes not only the first listed company in Anji County, but also the only one in domestic chair industry currently.

Đọc thêm Đóng


Tìm thấy 14 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

TỔNG VỤ ( TIẾNG TRUNG )

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
13/01/2021

Nhân Viên Thu Mua (Tiếng Trung)

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
13/01/2021

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG (TIẾNG TRUNG)

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
13/01/2021

NHÂN SỰ TỔNG HỢP BIẾT TIẾNG TRUNG

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

14,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên
13/01/2021

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
13/01/2021

Tổ Trưởng Kho 倉庫組長、倉管員

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
13/01/2021

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
13/01/2021

Nhân Viên Hành Chính (Tiếng Trung)

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
13/01/2021

KẾ TOÁN TỔNG HỢP (TIẾNG TRUNG)

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
13/01/2021

TRỢ LÝ CHỦ QUẢN (TIẾNG TRUNG)

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
13/01/2021

Trưởng Phòng Sản Xuất/车间主任

UE FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED - Bình Dương

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
12/01/2021

Nơi làm việc

  • Văn Phòng Chính 11 công việc

    Số 22, VSIP II-A, Đường số 27, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II – A, Xã Vĩnh Tân,Bình Dương, Việt Nam

  • CN Bến Cát 3 công việc

    Lô K1-CN, Đường D9, Mỹ Phước 1, Thới Hoà,,Bình Dương, Việt Nam