Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

U.S. GROUP CONSOLIDATOR INC.

U.S. GROUP CONSOLIDATOR INC.

U.S. Group Consolidator, Inc. / Consolidator International Co., Ltd began offering transportation, distribution and logistic solutions in 1988. We have offices domestically in Atlanta, GA, Chicago, IL, Los Angeles, CA, Minneapolis, MN, New York, NY, San Francisco, CA, and Seattle, WA. We also have offices in Beijing, Tianjin, Ningbo, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Xiamen in China. Taipei, Kaohsiung in Taiwan. Hong Kong, Singapore, Vietnam.
The U.S. Group Consolidator, Inc. / Consolidator International Co., Ltd network is composed of highly trained professionals.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-