Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Tung Bach Nhat Co., Ltd

Tùng Bách Nhật (TBN) là đại diện của Hãng www.ITH.com chuyên về thiết bị siết bu long thủy lực, các thiết vị của chúng tôi dùng rất nhiều trong các Nhà máy công nghiệp, hàng hải, dầu khí, điện.

CHúng tôi mong muốn tìm ứng viên cho vị trí: Bán hàng Kỹ thuật, với 02 nằm kinh nghiệm (tương đương) tiếng Anh tốt (đọc tài liệu và traio đồi)

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-