Tìm thấy 11 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

Trường Phổ thông Liên Cấp Alfred Nobel (Alfred Nobel School – ANS)

Trường Phổ thông Liên Cấp Alfred Nobel (Alfred Nobel School – ANS)

Trường Phổ thông Liên cấp Alfred Nobel (Alfred Nobel School – ANS) với hơn 10 năm hoạt động theo triết lý phát triển năng lực từng cá nhân học sinh thông qua phương pháp giáo dục hiện đại, lấy tính nhân bản làm gốc, nhấn mạnh vào việc hình thành môi trường nuôi dưỡng các phẩm chất con người. Mỗi học sinh tốt nghiệp ANS sẽ là một con người văn minh, biết ứng xử với xã hội và môi trường, tôn trọng sự khác biệt, đa dạng và quan tâm cống hiến cho cộng đồng. ANS chú trọng việc phát triển toàn diện học sinh dựa trên các lĩnh vực: học thuật, đạo đức và kỷ luật. Song song với việc nghiên cứu phát triển nội dung chương trình giáo dục tiên tiến, hiện đại, ANS từng ngày mở rộng quy mô nhà trường, nâng cấp cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ để đem đến môi trường sư phạm chuyên nghiệp, hiệu quả nhất cho hoạt động dạy học.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io