Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Trường Kinh Doanh Hữu Hoành- HuuHoanh Business Institute

Trường Kinh Doanh Hữu Hoành- HuuHoanh Business Institute

Trường Kinh Doanh Hữu Hoành / HuuHoanh Business Institute / "Trường Đào Tạo Những Bài Học Từ Thất Bại" là một “Học viện kinh doanh”, một ngôi trường đặc biệt cho "Các bạn trẻ năng động, dám dấn thân/ Các Nhà khởi nghiệp / Doanh nhân" , nơi ngày ngày chia sẻ và lan tỏa "Những câu chuyên, những bài học từ thất bại cho thế hệ Doanh nhân mới”.


Sứ mệnh của Trường HuuHoanh là: “Chúng tôi ví mình, ví những bài học từ thất bại mà chúng tôi chia sẻ như những "Chân Thắng" của những chuyến xe dành cho các bạn trẻ năng động, dám dấn thân/ các nhà khởi nghiệp/doanh nhân nhằm kiểm soát và hạn chế tối đa những rủi ro luôn trực chờ phía trước" vì như  Groucho Marx thì: “Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm.”
 
Hay của Soichiro Honda ".....Thật ra thành công chỉ thể hiện 1% công việc ta làm - kết quả có được từ 99% cái gọi là thất bại". Theo đó, Trường Kinh Doanh HuuHoanh /"Trường Đào Tạo Những Bài Học Từ Thất Bại" đã và đang nỗ lực triển khai các hoạt động trong 3 mảng chính là:
(1) Đào tạo những bài học quý báu từ thất bại, chia sẻ những câu chuyện thất bại.

(2) Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản. Liên kết đào tạo, tổ chức Hội thảo về Đầu tư, Kinh doanh, Giáo dục.
(3) Đào tạo theo yêu cầu của các doanh nghiệp.

Cho đến nay, Trường Kinh Doanh HuuHoanh đã và đang triển khai thành công nhiều chương trình đào tạo, chương trình hội thảo.
 
Ngoài ra, Nhà Trường còn xây dựng trang “www.eagle.edu.vn” và trực tiếp tuyển chọn nhiều cuốn Sách hay, Sách quý, Sách có giá trị, nhiều sản phẩm giáo dục dành cho Doanh nhân, Giám đốc, các Nhà quản lý, Nhà khởi nghiệp, Sinh viên, Trẻ em và các bật Phụ huynh, …
 
Đặc biệt trong tương lai, Trường Kinh Doanh HuuHoanh/"Trường Đào Tạo Những Bài Học Từ Thất Bại" sẽ phối hợp với các Tổ chức, Cá nhân tâm huyết trong xã hội để cùng sáng lập và triển khai một số dự án "Quỹ Hỗ Trợ Thất Bại", "Quỹ giáo dục" có ý nghĩa, không vì mục tiêu lợi nhuận.

                                                                   

HuuHoanh Business Institute

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-