Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Trường Giáo Dục Phượng Hoàng

Trường Giáo Dục Phượng Hoàng

Giáo dục Phượng Hoàng được thành lập vào mùa hè năm 2011 trong niềm tin về nhu cầu thực tế đối với một ngôi trường tại Huế có thể đem lại cho các học sinh nền giáo dục có chất lượng giúp các em tạo dựng nền tảng vững chắc mở cánh cửa tương lai tươi sáng.
Giáo dục Phượng Hoàng cam kết mang lại một hệ thống giáo dục bền vững tại Việt Nam và được thế giới công nhận. Mục đích của chúng tôi đó là tất cả các học sinh theo học tại Giáo Dục Phượng Hoàng đều có thể tham gia vào các môi trường giáo dục trên thế giới mà không gặp bất kỳ rào cản nào. Mỗi học sinh được thôi thúc để trở thành những người công dân toàn cầu biết tìm kiếm tạo ra một thế giới hòa bình, tốt đẹp hơn thông qua tương trợ và chấp nhận lẫn nhau. Lòng tôn trọng và sự tha thứ luôn luôn được chúng tôi khuyến khích ở các em, giúp các em hình thành cái nhìn công bằng trong cộng đồng.

Giáo dục Phượng Hoàng thừa nhận sự tương trợ lẫn nhau giữa các quốc gia và dân tộc trong cộng đồng toàn cầu và cam kết cho sự phát triển của học sinh nhằm đáp ứng các thách thức của thế kỷ 21 thông qua giữ gìn và tôn vinh các giá trị truyền thống của Việt Nam đồng thời hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Để đạt được mục tiêu này, Giáo Dục Phượng Hoàng sẽ mời các giáo viên có kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn của Việt Nam và các quốc gia khác tham gia cố vấn, giảng dạy tại đây. Chúng tôi lựa chọn giáo trình nhấn mạnh vào khuyến khích và nuôi dưỡng thành tựu trong mỗi học sinh. Các em là tương lai và Giáo Dục Phượng Hoàng sẽ đem lại cho các em cơ hội để xây dựng tương lai với những khả năng mới.

Giáo Dục Phượng Hoàng cam kết đưa giáo dục vươn xa.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-