Tìm việc làm, tuyển dụng Trường Đại học Tài chính - | CareerLink.vn
Default banner 0
Trường Đại học Tài chính - Marketing
778 Nguyễn kiệm, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
500 - 999 nhân viên

Về công ty

Là trường công lập thuộc Bộ Tài chính

Trường Đại học Tài chính - Marketing đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, chuyển giao những thành tựu khoa học về kinh doanh và quản lý; tham gia hoạch định chiến lược và chính sách cho ngành Tài chính, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

Xem thêm Thu gọn

Việc đang tuyển

Gửi thông báo cho tìm kiếm này