Trường Đại học Đông Á - Tạo dựng con đường thành công.


Tìm thấy 13 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Cán Bộ Hướng Dẫn Thực Hành Khoa Y

Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
14/01/2020

Phó Phòng Tuyển Sinh (Tuyển Gấp)

Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
09/01/2020

Chuyên Viên Phần Mềm

Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
03/01/2020

Giảng Viên CN Phần Mềm (Khoa CNTT)

Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng

8,500,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
02/01/2020

Nơi làm việc

  • Trường Đại Học Đông Á 13 công việc

    33 Xô Viết Nghệ Tĩnh,Đà Nẵng, Việt Nam

  • Trường Đại Học Đông Á Cơ Sở Tại Đắk Lắk

    40 Phạm Hùng, Tân An,Đắk Lắk, Việt Nam